• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការតែងតាំង និង ប្រគល់ភារកិច្ចជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មី និងអគ្គនាយកស្តីទី នៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

Related Post