• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

បើអ្នកមិនអាចអានឯកសារនេះបានសូមទាញយកឯកសារដើមនៅទីនេះដោយចុច ទាញយក

Related Post