• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការដេញថ្លៃហ្វេកង់ស៍វិទ្យុសម្រាប់ទូរស័ព្ទចល័តជំនាន់ទី៤ (4G) ក្រោមទម្រង់ជា Comparative Tender (ឬ Beauty Contest)

Related Post