• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ ​និស្សិត​​ និង​មន្ត្រី​​រាជការ​ស៊ីវិល​ឲ្យ​ចូល​ បម្រើ​ការ​ងារ​​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍​  និង​ទូរ​គមនាគមន៍​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៧​

សូមទាយយកពាក្យស្នើរសុំខាងក្រោម៖
១. ពាក្យសុំសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត ទាយយក
២. ពាក្យសុំសម្រាប់មន្រ្តីរាជការ ទាញយក
៣. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងឆ្នាំ២០១៧  ទាញយក
 

Related Post