យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងអនុក្រឹត្យលេខ ២២៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការលេខខាងក្រោមនេះ៖

ទាញយករចនាសម្ព័ន្ធ

​​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ ​និង​ទូរគមនាគមន៍​ ​មាន​រចនា​ស​ម្ព័ន្ធ​ដូច​ខាងក្រោម​៖​

ក​) ​អង្គភាព​ថ្នាក់​ជាតិ​

 1. ​ខុទ្ទកាល័យ​រដ្ឋមន្ត្រី​
 2. ​​អគ្គនាយកដ្ឋាន​
  • អគ្គនាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល​
  • ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ប្រៃសណីយ៍​
  • អគ្គនាយកដ្ឋាន​ទូរគមនាគមន៍​
  • ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ ​និង​ព័ត៌មាន​
  • ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​វិសាលគម​ន៍ហ្វ្រេ​កង់​ស៍​វិទ្យុ​
 3. ​អគ្គាធិការ​ដ្ឋា​ន​​
 4. នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង

​ខ​) ​អង្គភាព​ស្វយ័ត​

 1. និយ័ត​ករ​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​
 2. ​សហគ្រាស​សាធារណៈ​
  • ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា​
  • ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​
 3. បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា

​គ​) ​អង្គភាព​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ

 • មន្ទីរប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍​ខេត្ត​