ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត និងអមដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ដែលមានសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ជាប សត្ថារតន៍

រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ

ឯកឧត្តម ខាយ ឃុនហេង

ឯកឧត្តម ឯក វណ្ណឌី

លោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា

លោកជំទាវ ប្រាក់ ច័ន្ទណយ

ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ

ឯកឧត្តម ជា មានិត

ឯកឧត្តម ខូវ មករា

ឯកឧត្តម ម៉ូវ ចរិយា

ឯកឧត្តម ជុន វ៉ាត

ឯកឧត្តម យ៉ិនទៀង ពុទ្ធិរ៉ា

ឯកឧត្តម ម៉ម អំណត់

ឯកឧត្តម សូ វិសុទ្ធី

ឯកឧត្តម ជួន សុកាន់ណារិទ្ធ

ឯកឧត្តម គង់ ផល្លៈ

ឯកឧត្តម កែវ សុទ្ធិ

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុភាព

ឯកឧត្តម លីវ សុផាណារិទ្ធិ

ឯកឧត្តម អ៊ាង សុផល្លា

ឯកឧត្តម ប៊ិន ប៊ុនឆិល

ឯកឧត្តម សាន់ សារី

ឯកឧត្តម ទួន ស៊ីផាន់

ឯកឧត្តម ជីវ កត្តា

អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម កុយ ពុំ

ឯកឧត្តម មាស ប៉ូ

ឯកឧត្តម លី ណារិទ្ធិ

លោកជំទាវ តឹក អមរា

ឯកឧត្តម ទេព ប៊ុន្ថារ

លោកជំទាវ លីប លឿង

លោកជំទាវ ទេព រ៉ូដា

លោកជំទាវ ម៉ី ភឿង

ឯកឧត្តម ឈី សុខា

ឯកឧត្តម ហួត ចាន់យ៉ារ៉េត

ឯកឧត្តម សារុន រ៉ាឌី

ឯកឧត្តម លីវ គឹមហេង

ឯកឧត្តម ប៉ា វង្សវិចិត្រ

ឯកឧត្តម ញ៉ឹក កោសល្យវិទ្យា

ឯកឧត្តម លឹម វុទ្ធី

ឯកឧត្តម ស៊ា ណារ៉េត

ឯកឧត្តម ទូច យ៉ារ៉ាន់ឌី

ឯកឧត្តម សន វី

ឯកឧត្តម ប៊ុន លីដាវុធ

លោកជំទាវ ហ៊ាន ប៉ូលីណេ

ឯកឧត្តម ហេង សុគន្ធ

ឯកឧត្តម ប៊ិន សក្តា

ឯកឧត្តម គី ឌីបូម៉ា

ឯកឧត្តម នាង ម៉ៅ

ឯកឧត្តម ស៊ុន រ៉ាពីដ

ឯកឧត្តម សំ កក្កដា

លោកជំទាវ ទន សុគន្ធា

ឯកឧត្តម ម៉ៅ សិលា

ឯកឧត្តម យូរ៉ាត់ ម៉ាត់សេត

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សាវ័ន្ត

ឯកឧត្តម សំ សុគង់

ឯកឧត្តម ហាក់ សុខហេង