ប្រភេទឯកសារ
1-10 នៃ 423 ឯកសារ
 • អបអរសាទរ កុមារី កុមារា ទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីសរសេរសំបុត្រថ្នាក់ជាតិលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២៤

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 11-04-2024

  អានឯកសារ

 • ឯកសារ៖

  លេខ៖

  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ ទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 08-04-2024

  អានឯកសារ

  ទាញយកឯកសារ

 • ឯកសារ៖

  លេខ៖

  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងថវិកាកម្មវិធី ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 08-04-2024

  អានឯកសារ

  ទាញយកឯកសារ

 • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់ QR Code ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈ “ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh” លើសញ្ញាបត្រដែលចេញដោយ វិទ្យាស្ថាន វ៉ាន់ដា

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 08-04-2024

  អានឯកសារ

 • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់ QR Code ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈ “ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh” លើសញ្ញាបត្រដែលចេញដោយ សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 08-04-2024

  អានឯកសារ

 • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលដំណាក់កាលទី១ ការប្រកួតប្រជែងសរសេរសំបុត្រថ្នាក់ជាតិលើកទី៣ ឆាំ្ន២០២៤

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 08-04-2024

  អានឯកសារ

 • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការបង្រា្តបការដំឡើង និងការប្រើឧបករណ៍ Fake BTS សម្រាប់ផ្ញើសារខ្លី (SMS) អំពីល្បែងស៊ីសង កម្ចីឯកជន ឬសាររំខានផ្សេងទៀត

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 14-02-2024

  អានឯកសារ

 • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់ QR Code ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈ “ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh” លើសញ្ញាបត្រដែលចេញដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 12-02-2024

  អានឯកសារ

 • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំវេទិការដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ឆ្នាំ២០២៤ និងពិព័រណ៍រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា-អន្តរជាតិ

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 08-02-2024

  អានឯកសារ

 • សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ ស្ដីពី​ ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh របស់កម្ពុជា ឈ្នះមេដាយមាសនៃពានរង្វាន់ឌីជីថលអាស៊ានឆ្នាំ២០២៤ (ASEAN Digital Awards 2024)

  កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ៖ 02-02-2024

  អានឯកសារ