ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតទូរស័ព្ទចល័តពិភពលោក "កម្មវិធីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី"

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង