ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍­បានដឹកនាំគណប្រតិភូចូលរួមពិធីបើកពិពណ៌ផ្លា­ស់ផ្តូរធុរកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័­ត៌មាន និងវេទិកាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាគម­នាគមន៍និងព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសសិង្ហ­បុរី ថ្ងៃទី១ដល់ទី៣ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips