ឯ.ឧ-រដ្ឋមន្ត្រី  ប្រាក់​​  សុខុន  អញ្ជើញដឹកនាំប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ ថ្ងៃទី៦,៧និងទី៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៥៕
 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips