ឯកឧត្តម ខាយ ឃុនហេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើការគ្រប់គ្រងការអូសបណ្តាញកាប្លិ៍ ទូរគមនាគមន៍ នៅទីប្រជុំជន ទីក្រុង រាជធានី-ខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ថ្ងៃទី ១៩-០៨-២០១៥)

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង