កិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ ស្តីពីសុខដុមនីយកម្ម ប្រេកង់ស៍ ៧០០ MHz ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កាន ច័ន្ទមេត្តា រដ្ឋលេខាធិកាក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង