ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន⁣ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍⁣⁣⁣ និង ទូរគមនាគមន៍⁣⁣⁣ អញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ ឯកឧត្តម ផាន់ ភិន អតីតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍⁣ និង ទូរគមនាគមន៍⁣ នាថ្ងៃទី០៦ ខែ⁣⁣ តុលា ⁣ឆ្នាំ⁣ ២០១៥

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips