ឯកឧត្តមប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី(២០១៥-២០១៦)​នៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួង នាថ្ងៃទី១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង