ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន  រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ និងជាប្រធាន​គណៈកម្មាធិការជាតិ​សម្របសម្រួលកិច្ចការ​បញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួម​បេសកកម្ម​រក្សាសន្តិភាព​របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីជូនដំណើរកងអនុសេនាធំវិស្វកម្មសំណង់ លេខ៥៤៩ និង លេខ៩៣៦

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង