ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង បណ្ដាញ HUAWEI

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង