ឯក​ឧត្តម​ កាន​ ច័ន្ទមេត្តា​ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍​ និង​ ទូរគមនាគមន៍​ អញ្ជើញជាអធិបតីសិក្ខាសាលា​ថ្នាក់តំបន់ ITU-ASEAN ស្តីពី​ សេវាកម្មនៅពីលើបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ (OTT)​ នាថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង