ឯក​ឧត្តម​ កាន​ ច័ន្ទមេត្តា​ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍​ និង​ ទូរគមនាគមន៍​ អញ្ជើញជាអធិបតីសិក្ខាសាលា​ថ្នាក់តំបន់ ITU-ASEAN ស្តីពី​ សេវាកម្មនៅពីលើបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ (OTT)​ នាថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥​

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips