លោកជំទាវ​ ប្រាក់​ ច័ន្ទណយ​ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍​ និងទូរគមនាគមន៍​ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារយេនឌ័រ​ នៅទីស្តីការក្រសួង​ នាថ្ងៃទី១៣​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៦

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង