ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីកម្មសិក្សាទើបតែប្រលងជាប់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការបម្រើការងារនៅក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ឆ្នាំ២០១៦។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង