ឯកឧត្ដម សារ៉ាក់ ខាន់ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអនុប្រធានស្រុកស្អាង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិការសាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២៤០នាក់ នៅស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង