ឯកឧត្ដមរដ្ឋលេខាធិការ កាន ច័ន្ទមេត្តា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីសិក្សា និងរៀបចំ អនុវត្តលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការដេញថ្លៃបន្ទារហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង