ឯកឧត្ដមអនុរដ្ឋលេខាធិការ ខូវ មករា ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយភាគីប្រទេសវៀតណាមលើគម្រោងស្ដីពីការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម (CVL DTA)

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង