ឯកឧត្ដមរដ្ឋលេខាធិការ កាន ច័ន្ទមេត្តា អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងកែសម្រួលលើសេចក្ដីព្រាងផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់វិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង