ឯកឧត្ដម ជុន វ៉ាត អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានICT អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបិទវគ្គសិក្ខាសាលាលើកទី២ ផ្នែកទី១ ស្ដីពីការកសាងសមត្ថភាពលើការរៀបចំផែនការរដ្ឋាភិបាលអេឡិកត្រូនិច​

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង