ឯកឧត្ដម ជុន វ៉ាត អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT) អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាបារខែម​អាស៊ាន ២០១៦

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង