ឯកឧត្ដម ឯក វណ្ណឌី អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជំនួបពិភាក្សាការងារ និងចុះហត្ថលេខាលើការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកការិយាល័យប្រៃសណីយ៍រដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន​ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips