លោក ឈី សុខា អគ្គនាយករង ICT អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពី Domain Name System Security Extensions (DNS/DNSSEC)

សិក្ខាសាលាស្ដីពី Domain Name System Security Extensions (DNS/DNSSEC) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ សហការណ៍ជាមួយអង្គការ ICANN និងមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយសិក្ខាកាមមកពីបណ្ដាក្រសួង-ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងប្រតិបត្តករទូរគមនាគមន៍នានាផងដែរ។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង