ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវេទិកាថ្នាក់តំបន់ទាក់ទងនឹងមន្រ្តីបង្គោលទទួលបន្ទុកព័ត៌មានវិទ្យាលើកទី០៥ (5th ASEAN CIO Forum) នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។​

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips