ឯកឧត្ដម មាស ប៉ូ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងាររបស់ក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង