ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Cambodia Fiber Optic Communication Network Co., Ltd (CFOCN) ស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ និង បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង