ឯកឧត្ដម ខូវ មករា អញ្ជើញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​សេចក្ដី​ប្រកាស​អន្តរ​ក្រសួង​ស្ដីពី​ទម្រង់​បែបបទ និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ទូរទាត់​ប្រាក់​កម្រៃ​ជូន​ក្រុមហ៊ុន DMC និង​បញ្ហា​ផ្សេងៗ

រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដម ខូវ មករា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីទម្រង់បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការទូរទាត់ប្រាក់កម្រៃជូនក្រុមហ៊ុន DMC និងបញ្ហាផ្សេងៗ។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង