កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ស្ដី​ពី​ "ការ​កំណត់​យន្តការ​សម្រាប់គ្រប់​គ្រង​ផែន​ការ​ កសាង​សមត្ថភាព​​​ ​
ការ​​ស្រាវ​​ជ្រាវ​​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​លើ​វិស័យ​ទូរ
គមនាគមន៍​"

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា រដ្ឋលេខាធិការ
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍  និងទូរគមនាគមន៍ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបន្តលើសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្ដីពី
"ការ​កំណត់យន្តការសម្រាប់គ្រប់គ្រងផែនការកសាងសមត្ថភាព និងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរ
គមនាគមន៍"។
 

ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
 
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ មានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អនុប្រធាន និងសមាជិក នៃ
ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីចូលរួមពិភាក្សានិងរៀបចំសេចក្ដីព្រាងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងមូល
និធិ កាតព្វកិច្ចសេវាសកលលើវិស័យទូរគមនាគមន៍៕

 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង