ឯកឧត្តម​ កាន ​ច័ន្ទមេត្តា​ ​បាន​​បើក​​កិច្ច​ប្រជុំ​អំពី​ផែន​​ការ​​​ជាតិ​​​វិសាល​​គមន៍​ហ្វ្រេកង់​ស៍​វិទ្យុ​​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម កាន ច័ន្ទមេត្តា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង
ទូរគមនាគមន៍ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញប្រជុំជាមួយតំណាងនិយ័តករទូរគមនាគមន៍ដើម្បីពិនិត្យសិក្សាពាក់ព័ន្ធ នឹងការត្រៀម
រៀបចំសេចក្តីព្រាងផែនការជាតិវិសាលគមន៍ហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ។

ឯកឧត្តម កាន ច័ន្ទមេត្តា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង