ឯក​ឧត្ដម​ ខូវ​ មករា​ បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ការងារ
បច្ចេក​ទេស​ "ការ​តភ្ជាប់​ និង​ការ​ផ្ដល់​ទិន្នន័យ
​សេវា​ទូរគមនាគមន៍​ ​និង​ព័ត៌មានវិទ្យា​" លើក​ទី​ពីរ​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំធំ ទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្ដម ខូវ មករា អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសលើកទី២ ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ លើសេចក្ដីព្រាងប្រកាសស្ដីពី "ការតភ្ជាប់ និងការផ្ដល់ទិន្នន័យ
សេវាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យា ពីប្រតិបត្តិករ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍ ហើយផ្តល់ព័ត៌មានមក
មជ្ឍមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា។

ឯកឧត្ដម ខូវ មករា អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង