កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ​រៀប​ចំ​សទ្ទា​នុក្រម​បច្ចេក​វិទ្យា​គមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌មាន​

រាជធានីភ្នំពេញ​៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដម មាស ប៉ូ អនុ​រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិការ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​ អញ្ជើញ​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ក្រុម​ការ​ងារ​រៀប​ចំ​សទ្ទា​នុ​ក្រម​បច្ចេក​វិទ្យា​គមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌​មាន​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​បន្ត​លើ​សេចក្ដី​ព្រាង​សទ្ទានុ​ក្រម​បច្ចេក​វិទ្យា​គមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌​មាន​ នៅ​ទីស្ដី​ការ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​។​

ឯកឧត្ដម មាស ប៉ូ អនុ​រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិការ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍

 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង