ឯកឧត្ដម​ កាន ​ច័ន្ទមេត្តា អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រតិភូ​វិនិយោគ​ចិន​ ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារនៅ​ទី​ស្ដី​ការ​ក្រសួង

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រសៀល​ថ្ងៃ​ទី១​២ ​ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧ ​ឯកឧត្ដម​ កាន ​ច័ន្ទមេត្តា ​រដ្ឋ​លេខា​ធិការ​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍ ​និង​ទូរ​គមនាគមន៍​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រតិភូ​វិនិយោគ​ចិន​ ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារ​នៅ​ទី​ស្ដី​ការ​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៍ ​និង​ទូរ​គមនាគមន៍​។

 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង