ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ជា មានិត បានដឹកនាំក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះពិនិត្យទីតាំង គម្រោងស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ កន្លងមក ក្នុងស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips