ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ជា វ៉ាន់ដេត បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Ling Yan អ្នកចាត់ការទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន China Telecom Cambodia Co., Ltd. ជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ជា វ៉ាន់ដេត បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Ling Yan អ្នកចាត់ការទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន China Telecom Cambodia Co., Ltd. ជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួង។

លោកស្រី Ling Yan បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីអំពីព័ត៌មានទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន China Telecom Global Limited ព្រមទាំងផលិតផល និងសេវារបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោក។ លោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ អំពីបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការសហការជាមួយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និង ទូរគមនាគមន៍សម្រាប់គម្រោងនាពេលអនាគត។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ជា វ៉ាន់ដេត បានជម្រាបជូនភ្ញៀវអំពីការងារកំណែទម្រង់ដែលក្រសួងបាននឹងកំពុងធ្វើនិង ការងារជាអាទិភាពមួយចំនួន។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ជា វ៉ាន់ដេត ក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុន China Telecom Global Limited ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសក្កានុពលទីផ្សារទូរគមនាគមន៍របស់កម្ពុជា ក៏ដូចជារួមចំណែកដល់ថវិកាជាតិ និងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ។

-រូបថតដោយ បូ ពន្លកបញ្ញា
-អត្ថបទ និងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដោយ ថោង សុពីមករា

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង