ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បានទទួលម៉ាស់ និងជែលលាងដៃពីក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឹកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បានចាត់ឱ្យទិញម៉ាស់ចំនួន ២ ម៉ឺនបន្ទះ សម្រាប់ចែកជូនមន្ត្រីរាជការក្រសួងរួចមក នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានផ្តល់អំណោយម៉ាស ចំនួន ២០០ប្រអប់ = ១ ម៉ឺន បន្ទះ និងទឹកជែលលាងដៃចំនួន ១០០ដប ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

-ថតរូបដោយ ពត សែមតារារដ្ឋ
-បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដោយ ថន សុធារិន

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង