សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រពៃណីជាតិ ពីថ្ងៃពុធ ៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំឆ្លូវ ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ៥កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំឆ្លូវ ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ និងវិធានបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • សារាចរលេខ ០២.សរ ចុះថ្ងៃទី ០៣ កញ្ញា ២០០២ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពលួចតម្លើងប្រព័ន្ធទូរសព្ទចេញចូលអន្តរជាតិ

  • សារាចរអន្តរក្រសួងលេខ ១២៧៧ សហវ.បទ ចុះថ្ងៃទី ២៩ កញ្ញា ២០០៩ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ភាពពុំស្មោះត្រង់នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍

  • សារាចរអន្តរក្រសួងលេខ ០០១ សរ.មផ-បទ ចុះថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ ២០១២ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍