ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ សុខ ពុទ្ធិវុធ បានដឹកនាំប្រតិភូកម្ពុជា ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលលើកទីពីរ ក្រោមក្របខណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំប្រទេស G20

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី៖ នៅថ្ងៃទី១៧-១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បានដឹកនាំប្រតិភូកម្ពុជា មកពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលលើកទីពីរ ក្រោមក្របខណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំប្រទេស G20 នៅទីក្រុងចូកចាកាតានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រទេសជាសមាជិក G20 តំណាងអាស៊ាន(កម្ពុជា) សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) និងអង្គការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច(OECD)ជាដើម។

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលលើកទីពីរ ដឹកនាំដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ផ្តោតលើប្រធានបទស្តីពី ១.ការតភ្ជាប់ឌីជីថលនិងការស្តារឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ២.ជំនាញនិងអក្ខរកម្មឌីជីថល និង ៣.លំហូរទិន្នន័យឆ្លងកាត់ព្រំដែន។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង