សេចក្តីណែនាំលេខ ១២២៨ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា ២០១៩ ស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសោភ័ណភាពបណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍ទូរគមនាគមន៍ខាងក្រៅគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងទីប្រជុំជន រាជធានី ខេត្ត/ក្រុង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង