ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានអនុញ្ញាតឱ្យលោកស្រី Sudenhna Ghosh Banerjee នាយកតំបន់ទទួលបន្ទុកក្រុមការងារអនុវត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងកើត និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃ IBRD-IDA របស់ ធនាគារពិភពលោក

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានអនុញ្ញាតឱ្យលោកស្រី Sudenhna Ghosh Banerjee នាយកតំបន់ទទួលបន្ទុកក្រុមការងារអនុវត្តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងកើត និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃ IBRD-IDA របស់ ធនាគារពិភពលោក ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ក្នុងគោលបំណងឈ្វេងយល់ពីការងារអាទិភាពរបស់ក្រសួង និងបញ្ហាប្រឈមនានានៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត។

រាជធានីភ្នំពេញ | ២៦ កុម្ភៈ ២០២៤

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង