ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ខូវ មករា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ចូលរួមវេទិកាសកល ស្តីពីក្រមសីលធម៌នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសប្បនិម្មិត

ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ខូវ មករា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ចូលរួមវេទិកាសកលស្តីពីក្រមសីលធម៌នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសប្បនិម្មិតក្រោមប្រធានបទ “Changing the Landscape of AI Governance” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ដល់ទី ៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុង Ljubljana នៃសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ានី។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង