ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ប្រគល់កុំព្យូទ័រចំនួន២៤២ គ្រឿង ជូនក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ប្រគល់កុំព្យូទ័រចំនួន២៤២ គ្រឿង ជូនក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមប្រគល់ និងទទួលពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និង ឯកឧត្ដម ជា វ៉ាន់ដេត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ នៅទីស្តីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។

រាជធានីភ្នំពេញ | ថ្ងៃទី២៦ មីនា ២០២៤

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង