ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានអនុញ្ញាតឱ្យលោក Christophe Bahuet នាយករងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ(UNDP) ប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌល UNDP ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានអនុញ្ញាតឱ្យលោក Christophe Bahuet នាយករងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ(UNDP) ប្រចាំតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌល UNDP ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍។

រាជធានីភ្នំពេញ | ៥ មីនា ២០២៤

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង