ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានទទួលជំនួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម Phan Tam អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគន៍

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ជា វ៉ាន់ដេត បានទទួលជំនួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តម Phan Tam អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគន៍។

រាជធានីភ្នំពេញ | ថ្ងៃទី១២ មីនា ២០២៤

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង