ឯកឧត្តម តុល ញ៉ក់ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍និងជាប្រធានឧត្តមមន្ត្រីឌីជីថលអាស៊ាន​ (ASEAN Digital Senior Officials Meeting-ADGSOM)

ឯកឧត្តម តុល ញ៉ក់ អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍និងជាប្រធានឧត្តមមន្ត្រីឌីជីថលអាស៊ាន​ (ASEAN Digital Senior Officials Meeting-ADGSOM) បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតលើកទី១នៃថ្នាក់ដឹកនាំឧត្តមមន្ត្រីឌីជីថលអាស៊ាន និងក្រុមប្រឹក្សានិយ័តករទូរគមនាគមន៍អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៤​ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩-២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឧត្តមមន្ត្រី​ អមដោយប្រតិភូនៃបណ្តាប្រទេសជាសមាជិក និងតំណាងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន។

រាជធានីភ្នំពេញ | ថ្ងៃទី២១ មីនា ២០២៤

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង