៩ចំណុចដែលអ្នកត្រូវតែដឹងទាក់ទងនឹង​​ Windows 10

១. តើពេលណាទើបអាចតំឡើង Window 10 បាន? តើការតំឡើងត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ប៉ុន្មាន?
         Window 10 ត្រូវប្រកាសអោយប្រើនៅ វេលាម៉ោង ៩ល្ងាច ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។ ចំពោះអតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់ Window 7 និង Window 8.1 លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ Window 10 ដោយឥតគិតថ្លែបានសម្រាប់រយៈពេល ១ ឆ្នាំ។  អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ Window ដែលមាន version ទាបជាងនេះ នោះលោកអ្នកអាចទិញ Window 10 Home បានក្នុងតំលៃ ១១៩$ និង Window 10 Pro បានក្នុងតំលៃ ១៩៩$។
​         ប្រសិនបើអតិថិជនដែលមាន Window 10 ចំលងរួចហើយ នោះគាត់នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងថា​នៅពេលណា Window 10 អាចនឹងតំឡើងបាន​​ ហើយអាចជ្រើសរើសយកពេលវេលាណាមួយដែលសមរម្យក្នុងការតំឡើងបាន។

​២. បើអតិថិជនមានកុំព្យូទ័រលើតុ​ Tablet និងកំពុងពិចារណារកទិញទូរស័ព្ទដៃប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធWindows។ តើកម្មវិធីនេះមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
          គោលបំណងចំបងរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធ Window 10 ក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធដំណើរការចំបងនៅគ្រប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន និង Continuum គឺជាកត្តាជំរុញសម្រាប់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធទំាងអស់នេះ។ នៅពេលណាដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការតភ្ជាប់ទៅនឹង keyboard និង mouse ឬក៏ប្រើប្រាស់ touch screen Windows 10 នឹងមានប្រតិកម្មខុសៗគ្នា។ ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Window​ 10 ដោយ      តភ្ជាប់ទៅនឹង keyboard ឬក៏ mouse នោះវានឹងដំណើរការតាមប្រព័ន្ធ Window ស្តង់ដារធម្មតា។ បើនៅលើ tablet នោះនឹងឃើញកម្មវិធីដែលមានអេក្រង់ពេញ និង តារាងចាប់ ផ្តើមដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចុច។ Surface Pro 3 ជាឧបករណ៍ two-in-one ដែលមានប្រដាប់ចុចលេចឡើងនៅលើអេក្រង់ tablet យ៉ាងស្រួល។

៣. តើកម្មវិធីវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?
         ក្រុមហ៊ុន Microsoft ចង់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទិញកម្មវិធីពី Window Store រួចរំពឹងថាដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធី នៅគ្រប់ឧបករណ៍ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់។ ទម្រង់នៃកម្មវិធីទាំងនេះនឹងបត់បែនទៅតាមឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់មាន ទោះជា tablet ឬ PC ក៏ដោយ។ លទ្ធផលទាំងនេះត្រូវបាន ឃើញនៅក្នុង ការសាកល្បងក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office Suite ដែលវាដំណើរការល្អប្រសើរជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ផ្សេងគ្នា។ ចំពោះការកែសម្រួល Spreadsheet នៅលើ Smartphone មិនគួរធ្វើទេ ប៉ុន្តែវាដំណើរការ​នៅរាល់ កម្មវិធី Office ដូចជា Excel, Word, Power​ point និងកម្មវិធីដទៃទៀត។

៤. កម្មវិធីពេញអេក្រង់ដែលមានលក្ខណៈ “ទំនើបៗ” គឺពិបាកប្រើខ្លាំងណាស់។ តើកម្មវិធីទាំងនោះនឹងកា្លយទៅជាដូចម្តេចទៅ?
         កម្មវិធីដែលមានដំនើរការពេញផ្ទាំងអេក្រង់ និងមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចុច ដែលបានលេចឡើងលើកដំបូងនៅក្នុង Window 8 នោះ ត្រូវបាន គេស្គាល់ដោយសារវាមានរចនាបថ “ទំនើប”។ នៅក្នុង Window10 ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងនេះគឺតាមជម្រើសរបស់អតិថិជនដែលប្រើតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ងាយបំលែង 2-in-1 Surface Pro 3 ។   ដោយប្រព័ន្ធ Continuum ក្នុង Window 10 នោះគេនឹងឃើញតារាងចាប់ផ្តើម Window ធម្មតា កាលណាវាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង keyboard ។ នៅពេលណា keyboard ត្រូវបានផ្តាច់ចេញពីឧបករណ៍ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ នោះកម្មវិធី OS នឹងបំលែងឧបករណ៍នោះអោយទៅជា tablet ដែលងាយស្រួលចុចមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងកម្មវិធី Window 8 ។

5. តើឥឡូវនេះមានកម្មវិធីអ្វីថ្មីទៀតដែរឬទេ?
         កម្មវិធីទំនើបដែលមានស្រាប់ហើយនោះនឹងត្រូវបានជំនួយដោយ​ Continuum ក្នុង Window 10 ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលធើ្វឲ្យមានការបារម្ភតិចតួចបំផុត។

៦. ចុះតារាងចាប់ផ្តើមនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងដូចម្តេច?
         ប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តតារាងចាប់ផ្តើមដែលមាននៅពេញផ្ទៃអេក្រង់របស់លោកអ្នក នោះលោកអ្នកនឹងបានរីករាយ ព្រោះតារាងចាប់ផ្តើម បានវិលទៅ រករចនាបទដើមវិញហើយ ដែលស្ថិតក្រោមខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់របស់លោកអ្នក ក្នុងនោះពោរពេញទៅដោយ shortcuts កម្មវិធីជាច្រើន។ សម្រាប់អតិថិជន ដែលចូលចិត្តរចនាបទរបស់ Window 8 វាក៏មានកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈស្រឌាងទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តផងដែរដូចជា តារាង menu ថ្មីនឹងរួមបញ្ចូល ទៅក្នុង live tile ដែលលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមចំនង់ចំនូលចិត្តរបស់លោកអ្នក។លើសពីនេះលោកអ្នក អាចទទួលបាន គុណ ប្រយោជន៏ជាច្រើន ទៀតពី Continuum ដូចជា លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់បែប tablet ទៅជាការប្រើប្រាស់បែប desktop វិញបាន យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ឃើញតារាងចាប់ផ្តើមដែលលោតពេញអេក្រង់ទេនោះ គឺលោកអ្នកអាចជ្រើសយកបាននៅក្នុង option។
 
៧. ទុកកម្មវិធីនោះដោយឡែកសិន.....ចុះបើគ្រាន់តែចង់ធ្វើការងារឲ្យសម្រេច តើមានអ្វីថ្មីដែរឬទេសម្រាប់កិច្ចការនះ?
​         Window 10 បានបងើ្កនអនុភាពមុខងារ Snap ដែលអាចអោយលោកអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅក្បែរៗគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលមានទម្រង់ ១​ភាគ៤ និង​អាចបែងចែកកម្មវិធីបាន៤​នៅលើអេក្រង់តែ១។ Window 10 ក៏មាន Multi-Virtual សម្រាប់បែងចែកកម្មវិធី ដែលអាចរក្សាទុករាល់កម្មវិធីកំពុង ប្រើប្រាស់ នៅមួយដុំ និងអាចអូសទៅរកបណ្តុំកម្មវិធីដែលចង់ប្រើបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វាក៏មានកម្មវិធី task view ដែលស្ថិតនៅលើ taskbar ដែលអាចឲ្យអ្នក ប្រើប្រាស់មើលគ្រប់ឯកសារដែលកំពុងដំណើរការបាន។
 
៨. តើកម្មវិធី Internet Explorer នៅតែមានទៀតឬយ៉ាងណា?
          វាមានផង និងអត់ផង។ Internet Explorer នៅតែជាផ្នែកមួយនៃ Windows សម្រាប់ហេតុផលភាពស៊ីសង្វាក់នៃកម្មវិធី​ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានជំនួស ដោយកម្មវិធី ថ្មី ឈ្មោះថា “Microsoft Edge”។ កម្មវិធីថ្មីនេះនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍តាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាការគាំទ្រសម្រាប់ផ្នែកបន្ថែម កម្មវិធី reading mode ដែលជម្រុសរចនាបថរបស់គេហទំព័រ ដោយទុកតែអក្សរនិង រូបភាពដែលអ្នកចង់អានតែប៉ុណ្ណោះ និងការរចនាពណ៌ថ្មីដែល មានលក្ខណៈ រស់រវើកនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់វេបសាយ។
         លើសពីនេះ វាបានបញ្ចូលវិធីថ្មីៗមួយចំនួនផងដែរ។​ នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅស្រាវជ្រាវគេហទំព័រណា​មួយ កម្មវិធីជំនួយ Microsoft’s Assistant Cortana នឹងធើ្វការប្រមូលព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់វែបសាយនោះមកទុកនៅមួយដុំ។ ចុចទៅលើ Web Note button, នោះអ្នកប្រើប្រាស់ នឹងអាចផ្តល់ មតិបន្ថែមទៅលើវែបសាយនោះ ហើយអ្នកអាចផ្ញើតាម OneNote។
 
៩. តើ​Window 10 អាចដំណើរការជាមួយកុំព្យូទ័រប្រភេទណាខ្លះ?
          ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រមានអាយុកាលត្រឹមតែ ២ទៅ៣ឆ្នាំ ហើយអ្នកកំពុងតែដំណើរការជាមួយ Window 7 ឬ​ Window 8.1 នោះវាអាចដំណើរការជាមួយ Window 10 បានហើយ។ លក្ខខណ្ឌអប្បរមាសម្រាប់ Window 10 គឺ ត្រូវមាន Processor កម្លាំង 1GHz, យ៉ាងហោចណាស់ RAM ទំហំ​ 1GB និងទំហំរបស់ hard drive 16GB។
          ចំពោះគ្រឿងកុំព្យូទ័រចាស់ៗដូចជា USB នឹង​ជួបបញ្ហានៅពេលដែលតំឡើង Window 10។ កម្មវិធីខ្លះនឹងត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលដែលតំឡើង Window 10 រួមមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលបញ្ចូលស្រាប់ដោយរោងចក្រ។ Window 10 មានពីរប្រភេទគឺ Home និង​ Pro ហើយប្រភេទ Window ដែល អ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានគឺអាស្រ័យលើប្រភេទ Window 7ឬ Window 8 ដែលកំពុងប្រើប្រាស់។ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Microsoft’s Window 10 Specification។
 
 
 


ការកំណត់សោរពីរ (2FA) ជាន់នៅលើហ្វេសប៊ុក ដើម្បីការពារ​មិន​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​អាច​ចូលទៅ​កាន់​គណនីហ្វេសប៊ុក​យើងបាន​

តើត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ស្រោចស្រង់​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​លួច​យក​មក​វិញ?​​

ស្វែងយល់អំពីគន្លឹះសន្តិសុខ និង​ឯកជន​ភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់បណ្តាញ​ទំនាក់​ទំនង​ព័ត៌មាន​សង្គម​​ហ្វេសប៊ុក​

លោក Mark Zuckerberg ៖ នៅក្នុងការធើ្វដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការតភ្ជាប់ជាសកលរបស់ពួកយើង, ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសប្រព័ន្ធ OpenCelcular, ដែលជាប្រព័ន្ធបណ្តាញគ្មានខ្សែដែលអាចនាំការតភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលបាន។​

សេវាប្រៃសណីយ៍តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច​

sambatousa | ថ្ងៃ ពុធ ទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

ចំនួនអ្នកអាន 4241

បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
អំពីមន្ទីរខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកណ្តាល

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកំពង់ធំ 

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥